Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l66 VRRKLARING VAN, WOORDEN.
deelige of flechte gedachten van hem had,) en
dat alzoo het tegendeel daarvan hem tot eer was.
Nu deed zijn vader hem eenige gezegden met
duidelijke woorden uiten, waarin het woord eer
voorkomt; bij voorbeeld : de man laat zich •wei-
nig aan zijne eer gelegen zijn, of geeft er --vei-
nig om , wat anderen van hem ^denken; er is htm
veel eer bewezen, of men heeft hem als een
mensch behandeld, wien men hoogachting ver-
fchuldigd is, enz. Nu wist karel op de ver-
dere vraag, of hij de eergierigheid voor geoor-
loofd en regt hield, dan niet, geen beflisfend
antwoord te geven. Eergierigheid fcheen hem
intusfchen evenwel iets onbetamelijks te wezen.
Zjjn vader maakte hem zulks duidelijker.
„ Wanneer gij u immer zoo zocht te gedra-
„ genzeide hg, „ dat niemand u laken kon;
„ wanneer gij daarom al het goede deedt, dat
„ in uw vermogen ftond, en vlijtig, ordelijk,
„ gehoorzaam waart, zoudt gg dan ook verlan-
„ gen, dat anderen wel over u dachten , u hoog
„ achtten en waardeerden? ftreeft gij derhalve
„ naar eer? En houdt gij dat voor onregt?"
Dit kon karel heel gemakkelijk beantwoorden.
„ Maar wanneer gg die eer' wel najaagdet,"
vervolgde de Heer ernst, „ doch het u in-
„ tasfchen ergerde, wanneer andere kinderen
„ ook bemind en in waarde gehouden wierden;
„ wan-