Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARING vAN WOORDEN. i49
^ immers dat geld niet meer. Ware hij dan
„ niet meer rijk?*' — „ O, dat maakt vast geen
„ onderfcheid," zeide karel, ,, dat is immers
,, even zoo goed, als geld." „Juist 200,"
zeide zijn vader, „ men noemt zulk een man
„ daarom ook een gegoed man." Karels va-
der ftelde hem nu eenige gevallen voor. „ On-
„ ze Heer nabuur muller, hier tegenover,'*
zeide hij, „ heeft een zeer groot jaarlijksch in-
„ komen: maar hij houdt evenwel niets over»
„ Het is een aanzienlijk man. Hij moet veel
„ aan kleederen, meubelen, en menige andere
„ dingen hefteden. Hij heeft vele kinderen,
„ en moet een paar bedienden houden. Wat
„ denkt gij, Is hij rijk? De Heer vriend, die
„ nevens hem woont, heeft op verre na zoo
„ groot een inkomen niet, maar heeft zijn in-
^ komen flechts ten halve noodig. Is hij rijk?
„ Maar nu baas maarten , onze kleêrmaker,
„ heeft geenszins zoo veel, als die beide lie-
„ den, en kan geene zoo kostbare dingen koo-
„ pen, maar heeft nogtans al wat hij behoeft,
„ kan zeer wel rondfchieten , en fteeds nog iets
n opleggen; is die man arm^ rijk, of welgegoed?^'
Nu zag karel in, dat het niet alleen ddirof
aankwam, hoe groot iemands goederen of in
komften waren,- maar of hij daaruit al wat hi
noodig had, vinden kon. . Hij begreep nu, wa
h<