Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorde«. 163
y^ is de armoede evenwel nog béter, dan de
„ nooddrufiigheidJ*^
„ Als nu intusfchen de Heer smidt niet flechts
„ alles heeft, wat hij, in zijnen (land, onont-
^ heerlijk noodig heeft, maar ook dat alles in
„ overvloed bezit, en niet angftig behoeft te
„ zorgen, hoe hfl zal rondkomen, maar nog
„ veel overhoudt, waarmede hq zich verfchafFeü
y, kan, hetgene hem vermaak en vreugde aan-
„ brengt» en hem welgevalt — al had hij dan
^ ook juist geen geld en goed in grooten over-
„ vloed, zou h^j dan arm zijn ? " — „ Nu be-
^ merk ik," zeide karel, dat zoodanig iemand
a wlgegoed zijn zou. Hij zou immers hebben,
„ wat hij wenfchen kon.'* — „ Maar nu,''
voer de Heer ernst voort, „ wanneer de
„ Heer smidt, boven al het opgenoemde, jaar-
„ Igks nog al meer verdient, en van het geld,
„ dat hij verkrijgt, fteeds iets kan wegleggen;
„ dan zal dit, na verloop van jaren, toch eené
„ fraalje% fom gelds moeten worden. Hij zal
„ veel meer hebben, dan hij, voor zijne be-
„ hoeften, zijne genoegens én vermaken, noo
„ dig heeft. Hoe zoudt gij hem dan noemen?" —
„ Kijk zou ik hem roemen," afttwoordde ka-
rel. „ Maar," vervolgde zijn vader, „ als
^ de Heer smidt nu voor zijn geld akkers, Vel-
den, huizen, of waren kocht; dan had hij
L 2 „ iiïi'