Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1,62 VERKLARING VAN WOORDEN.
Behoeftig, arm, rijk. — De Heer ernst
fprak, op zekeren dag, met eenigen zijner vrien-
den, van liet vermogen zijner afwezige beken-
den. „ Onze goede lodewjjk," zeide een der
vrienden, „ is in grooten nood: liy is zeer
„ arm, daar integendeel onze vriend smidt een
y, welgegoed man is, en met den tijd vast
„ nog rijk zal worden." Dit had karel niet
ongemerkt laten voorbqgaan: maar hq kon met
het onderfcheid van het een en ander niet te
regt geraken. Hij vraagde zijnen vader om op-
heldering.
„ Wanneer de goede lodewijk, van wien w^
„ fpraken," was het antwoord, „ bijkans nooit
„ zóó veel heeft, als hij evenwel, in zijne om-
„ Handigheden, noodwendig behoeft; wanneet
„ hem het noodige voedfel, en kleeding, en
„ alle onderhoud ontbreekt, niet waar? dan be-
„ hoeft hij fteeds iets, dat hq niet ontberer
„ kan. Zie, dan is hq behoeftig, of nooddruf
„ tig. Maar als h{j nu wel het allernoodwen
„ digfte had, doch evenwel niet het geringftf
„ meer; wanneer hq naauwelijks meer had, dar
„ hq noodig had, was hij dan wel rijk?" —
„Ach, neen!" zeide karel, „dan was h^
„ fteeds nog arm." —- „Nu, dan ziet gij im
„ mers, dat behoeftig en arm evenwel nog ver
„ fchillen?" — „ Jawel!" zeide karel, „ dar
» i: