Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i49
i, gen gebruikt? Mogelijk om te flaan?" —
„ Ztuls heeten zq," riep karel.
Schrijmverker, Timmerman. — Karel had zq-
nen vader om eene kleine kast gebeden, waarin
hq zijne boeken en kleinigheden konde leggen.
^ Gy zult die hebben," zeidi; zijn vader,
„ maar gij moet ze u zelf beftellen. Bq wien
M wilt gij ze u laten maken, bij den Schrqn-
„ werker, of bij den Timmerman? Zij arbei-
„ den beiden in het hout." — „ Vast bij den
M Schrijnwerker," antwoordde karel; en het
wederantwoord was: „ ja, maar waarom?" Ka-
rel vond, terwql hij zich daarover bedacht,
het onderfcheid tusfchen beiden. „ De Schrijn-
„ werker," zeide hq, „ gebruikt geene bqlen
„ en houweelen, zoo als de Timmerman; en
y, deze bezigt de menigerlei fchaven, beltels, en
„ fijne zagen van den fchrijnwerker niet. Ik zou
„ mij" vervolgde hij, „ geen huis bij den
„ Schrijnwerker kunnen beftellen."
Slotenmaker, Smid, — „ Vader! ik had ook
„ gaarne een flot aan mijn kastje!" — „ Gq
„ zult het ook hebben; maar .wie zal het ma-
„ ken ? Moet gij u daarom bij dsn Smid, of bij
t, den Slotenmaker vervoegen?" — „ Wel, dat
y, fpreekt immers van zelf."
L Be^