Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 VERKLAhiNO VAN WOOROfefi.
ftruik en een' boom. Karel dacht aan den hoo-
gen enkelen (lam van den appelboom j en aan de
verfchillende (lammen van den (Iruik, en raadde
het onderfcheid.
Bank, floel. — In het tuinhuis van ra-
RPLS vader ftonden eenige doelen en eenige
banken. „ Daarvan," zeide karel, „ wensch-
„ te ik het onderfcheid wel uit te vinden.
„ De bank," vervolgde hij, „is langer dan
„ de doel, en er kunnen meer menfchen op
„ zitten , en de doel is niet enkel van hout
^ maakt, maar de een heeft een zacht kusfen,
^ en de twee anderen zqn met biezen door.
„ vlochten."
„ Zoek mq, intusfchen, nu eens een woord,"
zeide karels moeder, „ dat op de banken,
„ en doelen evengoed past." — „ O, dat
„ is ligt," zeide karel. „ Het zijn din-
„ gen.^' — Dat zijn de tafel, en het glas
„ op de tafel, ook, mfln zoon! voegde hem
„ zqn vader toe. „ Uwe moeder meende ei-
„ genlqk een woord van dien aard, waar-
„ mede doelen en banken, wel gemeenfchap-
„ pelijk bedempeld worden, maar ook nog
„ kennelqk geiioeg blijven, om oogenblikkelqk
„ van andere dingen te kunnen worden onder-
„ fcheiden. Denk flechts, waartoe men die din-
» gen