Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i49
„ gezien hebben. — Rekent gij u in (laat, om
„ mij op te geven, welk een onderfcheid er tus-
„ fchen deze gebouwen is? Bedenk (lechts, wie
„ er in paleizen, en wie in hutten wonen raag,
„ en of er, bij den aanleg van een paleis, en-
„ kei op het noodige en onontbeerlijke gelet
„ wordt, dan op hetgene prachtig en uitftekend
„ fchoon is, en hoe eng en bekrompen het is
„ in eene hut." Nu vond karel het onder-
fcheid vrij wel; en waarin zich een toren van
al die andere gebouwen onderfcheidde, dit wist
hij. ook zeer gemakkelijk te zeggen. Hg dacht aan
deszelfs hoogte en breedte, en vergeleek die der
huizen daarmede; ook l(:heen een toren hem niet
zoo zeer gebouwd, om menfchen te huisvesten.
Boom en ftruik. — De Heer brnst had,
buuen de poort, een' vrij grooten tuin. Op eea
fchoonen Meidag ging. hg met zijn ganfche ge-
zin daarhenen. Daar viel karel een fchoone,
met roode en witte bloefems verfierde, appel-
boom, die midden onder eenige hazelaar(truiken
ftond, vóór alle andere dingen in het oog.
„ Wel, vader!" riep hij, „ dat is toch eene
„ heel fraaije vertooning! " — », Ja ," zeide
zijn vader.. Maar eenigen tijd daarna, toen ka-
rel dien boom 'genoeg bekeken had, vroeg zqn
vader hem naar ^let onderfcheid tusfchen een'
(Iruik