Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
15» verklaring van woorden.
Stad, Dorp, Burger, Boer. — Op denzelf-
den toren zag karel eenige (leden, en vele dor-
pen, wier namen zijn vader hem bqicans allen
kon opnoemen. Maar nu moest hij ook het on-
derfcheid tusfchen eene flad en een dorp, op-
geven. Hij dadit aan de muren der (leden, aan
de poorten, aan de bedrijven en bezigheden der
inwoners, aan de menigte der huizen, en over*
woog nu, of bij die dingen op een dorp even-
eer.s aantrof. Toen vond hij het onderfcheid,
en het werd hem nu ook gemakkelijk, om dat
tusfchen een* burget en een' boer te vinden,
daar zij in woonplaats en bedrijf zoo zeer ver-
fchilden. Intusfchen zeide zijn vader hem nog,
dat de burgers , in zekere opzigten , boven den
boerenftand bevoorregt waren.
Paleis , huis, hut, toren. — „ Vader !" zei-
de karel, „ in zulke groote (leden vindt men
vast niet dan groote en prachtige huizen ?" —
„ O neen,. mqn zoon! " was het antwoord.
„Paleizen, die zeer groot, ruim en prachtig
„ gebouwd zqn, vindt men flechts weinigen.
„ De grootde hoop befiaat uit gewone huizen,
„ grootere en kleinere; maar midden daaronder
„ vindt men ook zeer armoedige kleine hutten;
„ hoewel geene zulke ftroohutten, als gij op het
„ veld, en in deze of gene gehuchten zult
« ge-