Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i49
vqvers en meren ftond het nog even als voor-
heen. Het onderfcheid tusfchen een' vijver en
een meer 'wilde jcarel enkel in de verfchiilende
grootte zoeken; maar zjjn vader deed hem op-
merken , dat een v^ver meestal kunstmatig uitge-
graven, of althans door de kunst het eerst regt
was aangelegd en ingerigt, en dat men het water
daar in en uit kon laten loopen. Nu kon hij het
onderfcheid naauwkeuriger opgeven.
Voetpad, tteg, — ,, Waarin ligt het onder-
„ fcheid tusfchen deze beiden ? Hebt gy wel ooit
„ gezien, dat iemand met een' wagen langs een
„ voetpad gereden heeft ? "
Heuvel, berg, gebergte. Karels vader
bragt hem op een' hoogen toren, van waar hij
heel ver om zich henen kon zien. Daar zag hg,
in het afgelegene verfchiet, eene reeks van ber-
gen , die nevens eikander lagen, en, naar ma-
te van derzelver afftand, al grooter en grooter
waren. „ O vader!" riep hq, „ zie eens, hoe
„ vele bergen daar liggen." — „ Als er zoo
„ vele bergen aan elkander liggen, dan noemt
„ men dit een gebergte," zeide zqn vader;
„ dus kunt gij een gebergte van eenen berg lee-
„ ren onderfcheiden. Maar welk denkbeeld
„ vormt gij u nu van een' heuvel?
Stad,