Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
154- i^èRKxARING VAN WOORDEN.
„ gelijk, en wat is verfchillende ?" Dit wist
KAREL niet. „ Zeg toch," fpraic zijn vader,
„ waren dan de boomen, in vele opzigten, van
„ eenerlei gefchapenheid ? "
Karel. Ja wel; maar in vele opzigten wa-
ren zq ook weder anders gefteld.
Vader. Nu, daar hebt gij het immers. Ge-
lijk is derhalve?
Karel. Wanneer de dingen, in eenige op-
zigten, eveneens gefield zijn. — „ Of, wan-
„ neer zij eenerlei ägenfchappen of kenmerken
y, hebben," voegde zijn vader nog daarbq; „ en
„ derhalve verfchillen zij?" — „ Wanneer zij,
„ in menigerlei opzigt, niet van dezelfde ge-
„ aardheid zijn." — „ Of niet met elkander
„ overeenftemmen, maar verfchillende kenmer-
„ ken en eigenfchappen hebben. Nu, zegt mij
„ toch nog, waarin zijn ys en fneeuw aan ek
„ kander gelijk, en waarin zijn zij verfchülen-
„ de?" De kinderen beantwoordden het; en
nu moesten zij ook nog opgeven, waarin zon
en maan, een horlogie en een ander uurwerk, en
meer andere dingen, onderling gelp, en dan
ook, waarin dezelve verfchillende waren.
De Heer ernst gewende zijnen karel im-
mer om de kenmerken uit te vinden, en onder
het oog te houden, waardoor gelqke dingen
zich