Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i49
heel gaarne toeloopen, als hij merkte, dat hij ze
leeren zou.
Vader. Dat is het juist, hetgene leerzaam is.
De hond is leerzaam, naardien h^ . . .
Karel. O, naardien hij ligtelp begrijpt.
Vader. Nog niet alleen, lieve karel! maar
omdat hy zich ook gaarne laat onderrigten.
Gelijk, verfchiilende, — „ Alle boomen ge
„ l^ken, in vele opzigten, raar elkander, maar,
„ in andere opzigten, verfchillen z^ wederom."
Dit zeide de Heer ernst op zekeren dag, toen
hij zqpe kinderen iets van verfchiilende gewas-
fen verhaalde. „ Zegt mij nu eens," vervolg-
de hij, y^ waarin zq naar elkander gelijken."
Elk gaf op hetgene hij wist. „ De boomen
„ hebben wortelen, de een zoo wel als de
y, ändere; zjj hebben een' Ham, takken, loof,
„ bloefems, blsideren; z^ wasfen, zjj ftaan in
„ den grond, enz." — „ Maar, waarin ver-
„ fchillen zij?" vroeg de Heer ernst al ver-
der. Toen wisten de kinderen daarop nog
meer te antwoorden. „ Velen blqven kleiner,
„ anderen worden grooter. Eenigen dragen eet-
y, bare vruchten, anderen niet. Eenigen dragen
y, zulke, anderen wederom andere bloefems,
„ en vruchten." — „ Nu, zeg dan toch eens,
„ karel !" vroeg zjjn vader, wat is toch
K5 nge-