Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
igi vurklarinc van woorden.
Gemeen/cAappeiijk, — „ Lustig, karel! iets
t, gemakkelps," riep de Heer ernst; „ wat
„ beteekent het woord gmeenfchappelijk?" Ka-
rel bedacht zich intusfchen vooraf, hoe hq
het regt duidelqk zou uitdrukken. Zjjn vader haal-
de een* appel, en zeide: „ dezen appel fchenk
I, ik aan u, aan frederik, en aan lotje. Aan
„ wie behoort hq nu toe?"
Karel. Aan ons alle drie.
Vader. Regt zoo; gij hebt hem dan alle
drie?
Karel. Gemeenfchappel(jk hebben w^j hem!
zoo! wat derhalve aan verfcheidene perfonen ge-
lijkelqk toebehoort, dat is gemeenfcbappel^k. —-
„ Of waaraan verfcheidene perfonen aandeel heb-
„ ben," voegde zqn vader daarby.
Leerzaam. — De Heer kamp , een goede be-
kende van den Heer ernst , verhaalde, dat hq
een' jongen hond ha.d gekocht, welken h^j zeer
roemde. „ Het is een zeer leerzaam dier," zei-
de hq onder anderen. Karel, die dat woord
niet regt verftond, bad zijnen vader om deszelfs
verklaring. Daarop was het:
Vader. Herinnert gq u wel, wat de Heer
KAMP in zijnen hond prees?
Karel. O ja; de hond leerde de kunsten
zeer ligt, waartoe men hem opleidde, en kwam
heel