Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
150- i^èRKxARING VAN WOORDEN.
ge ftukken hout, koelï-, brood, enz. toe te
pasfen.
Beweging. — „ Wat is beweging? — Gij be-
„ weegt u, als gy in de kaaier op en neder
„ gaat. De bal beweegt zich, als hij naar de
y, kegels rolt. De toppen der boomen bewegen
„ zich, als de wind ze naar deze of gene zijde
„ drijft. Wat is nu beweging, en waarop komt
„ het daarby eigenlyk aan? Verandert gij niet
„ van plaats, als gij in de kamer op en neder
y, gaat? Blijft de bal op eene en dezelfde plaats,
„ als hij voortrolt? de toppen en takken der
„ boomen, als de wind waait?" — Vader!
„ ik heb het," riep karel. „ Het komt daarop
„ aan, of men de plaats behoudt, die men een-
„ maal heeft, dan niet." — Juist! Als gg in-
„ tusfchen uwe plaats niet behoudt, dan neemt
y, gij eene andere, niet waar ? Öf, gij verandert
„ van plaats. Dus is beweging?'"'' — „ Veran-
„ dering van plaats," zeide karel; „ en het
„ tegendeel daarvan," voegde hij er nog by,
„ is rust, wanneer men de plaats behoudt, die
„ men heeft."
Lui. — Wie is lui!" — „ Die niets doet,"
zeide karel; m 'lie niet arbeidt." — Derhal-
^ ve is de arme zieke katrijntje in ons ach-
ter-