Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i49
woord, gel^k iils zeer vele woorden, nog al
meer beteekent, hetgene hü hem in vervolg van
t^d ook wilde opgeven.
Dun en dik. — „ G|j weet toch wel wat dik
n en dun is ? " — „ O ja , lieve vader! " —
„ Wel nu, zeg het mij dan eens fchielijk!" Ka-
rel ving aan: „ dun is, dat . . . dat . . ."
verder kon hij het niet brengen. Zijn vader nam
twee boeken, en vroeg: „ welk van beiden heeft
„ de meeste bladen?" — „O, dit boek im-
„ mers!" — „ Regt zool Is het dan dikker,
„ of dunner dan het andere?" — „ Het is
y, dikker! " Karel werd nog verder gevraagd,
of de bladen de deelen van het boek niet uit-
maakten , en of dezelven niet op elkander la-
gen ? Nu zettede zijn vader het boek overein-
de, zoo als men gewoonlijk de boeken in de
kasten plaatst. Toen zag karel, dat de bla-
den niet meer op elkander lagen, maar nevens
elkaar ftonden, en het werd hem nu reeds
duidelper, waarin eigenlijk de dikte van een
ding, een ligchaam, beftond. Na eenige vra-
gen en ophelderingen van zQnen vader, zag
hij genoegzaam in, dat een ding des te dik-
ker is , hoe menigvuldiger ■ de deelen , waaruit
het beftaat, op of nevens eikander liggen of
ftaan. Dit wist hij thans zeer wel op eeni-
3 ge