Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
148- i^èRKxARING VAN WOORDEN.
„ gedreven." Karel moest nu eenige vaste lig-
chamen, en ook eenige vloeibare opnoemen, als:
hout, (leen, ijzer, water, olie, enz., en leerde
daarbij, hoe verfchiilende die dingen onder el*
kander in vastigheid waren.
Verheven. — „ Maar wat is dan eigenlqk fcr-
„ heven?" vroeg karbl, daar hij juist in een
boek van een verheven oord gelezen had. „ Ver-
„ beeldt gij u het verhevene oord als hooger,
y, of als lager dan het omliggende?" —• „ Ik
y, verbeeld het mij als hooger," antwoordde
karel. „ Goed! Dan weet gij immers, wat
„ veriieven is." — „ Ja," zeide karel , ^
„ weet het wel: maar ik kan het echter zoo or-
y, delijk niet befchrijven." •— „ Zie nu deze ta-
„ fel eens aan ! Niet waar ? dezelve is overal
„ gansch effen en vlak ? Dat is de vlakte der
y, tafel. Als nu , in het midden, eens een deel
„ der tafel uitftak, en hooger dan het overige
„ was, dan was hetzelve ....?" — „ Verheven
zeide karel. „ Waarboven (lak het dan uit?"
vroeg zijn vader. „ Boven de vlakte," was het
antwoord. — „ Nu dan?" — „ O ja, nu heb
„ ik het!" riep karel; „ verheven is, dat
„ hooger dan de vlakte is, dat boven de op-
„ pervlakte uitileekt."
Toen zeide zijn vader hem ook nog, dat dit
woord.