Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V ÉftKLARFNO VAN WOORDEN. I47
dat dezelve vast en fijn was. Karel bekeek de-
zelve daarop. „ Waarin beftaat nu toch eigen-
y^ Igk het vaste?" vroeg h^ zqnen vader. „ Wan-
t, neer uwe moeder een fuikerbrood in ftukken
f, hakt, welke fuiker zult g^ dan vast noemen,
„ die zich gemakkelqk, of die zich met moeite
„ aan ftukken laat flaan?" Hierop kon karel,
zonder eei.ig bedenken, antwoorden. „ Hangt
„ dat nu fterk of weinig . zamen, hetgene be-
„ zwaarlijk uit elkander gaat?" — „ Sterk,"
zeide karel , „ en nu," voegde hjj daarbij,
„ weet ik ook, waarin het vaste beftaat; het
„ moet heel fterk zamenhangen, en niet ligt uit
y," een kunnen worden gedreven. "
„ Goed," zeide de Heer ernst; „ maar
„ wat is het dan eigenlqk, dat zoo zamenhangt,
„ dat een ding daardoor vast wordt ?" Hierover
bedacht karel zich lang. ^ Zeg mg eens," voer
zijn vader voort; „ als gij iets van de fuiker
„ afliakt, is dat geen ftuk of deel vtn de fui-
„ ker?" — „ O ja!" — „ Heeft dan niet
„ elk ding zijne deelen, waaruit het beftaat ?" —
„ O ja!" — „ Het zqn derhalve de deelen , die
„ zoo fterk zamenhangen." — „ Zie," riep ka-
rel , „ nu weet ik ook, wat vloeibaar is!
„ als de deelen zoo fterk niet zamenhangen." —
„ Ja , zoo nagenoeg ! Naauwkeuriger eigenlgk,
„ als de deelen zeer ligt uit een kunnen worden
Ka „ge-