Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verfllaring van wooltoek. i4s
«I dorp willen rflden, en even zoo fnel en lang*
^ zaam voortgaan, als zQ thans doen, wie
„ zal er dan het .eerfte aanltomen ? — Goed,
t, de koets, die fnel voortrijdt. — Waarop komt
„ het derhalve bq den langzamen en bij den
„ fnellen aan?" — „ Daarop," zeide kArel*
y, of men veel of weinig tgds noódig heeft."
Vochtig, nat, — „ Mflne haren zijn door en
„ door vochtig geworden zeide karël , toeft
hij des avonds van eene wandeling te huis kwäm.
„ Zgn zij niet door en door nat?" vroeg hem
zijn vader, „ Neen," antwoordde karel , „ nat
zijn zy op vérre na niet." — «Nu, wat is
„ dan het onderfcheid tusfchen nat en vochtig?"
Karel vond welhaast, dat het daarin gelegen
was, of een ding van eene of andere vochtig-
heid veel of weinig bevatte.
Oud. — „ Wel, oude knaap!" zeidé Rarbls
vader tot den hond, dié hem tegen het lijf opfprong ^
„ zgt gij dan altijd nog zoo vriendelgk ?" —
Vader!" zeide fréderik, „ waarom noemt
„ gij toch den hond oud?" — „ Ö," ant-
woordde iiarel, „ omdat de hond
Daar ftond hg verlegen. „ Nu," zeide zijn va-
der, „ wil het er niet uit? Welk denkbeeld
hecht gij aan het woord oud? Denk eens aan
K ï, uwé