Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
144- i^èrkxaring van woorden.
dingen mis; en men is dan niet in ftaat, otn
zich voor anderen begrqpelük te maken.
De Heer ernst gewendd zijne kinderen fchie-
lyk, om zich een regt duidelqk begrip van den
zin van vele woorden te vormen. Hij begon met
zeer ligte woorden, en liet hen, hetgene die
woorden beduidden, met andere woorden her-
zeggen. Hq ftelde woorden, die in beteekenis
aan elkander gelijk waren, nevens elkander, en
toonde aan zijne kinderen, waarin die woor-
den eenerlei, en waarin zq verfchiilende waren;
en hij maakte hen eindelqk opmerkzaam op een
aantal van woorden, welker zin niet zoo ligt uit
te vinden was.
Karel, dejongfte zoon van den Heer ernst,
zag regt in, hoe veel fchranderder hq, door
oefeningen van dien aard werd, en gaf daarom
zijnen vader meermalen zelf gelegenheid, om met
hem over den zin van menig woord te reden-
kavelen.
Langzaam, fnd. — „ Die wagen dddr, rijdt
„ heel langzaam," zeide karel; „ zie eens,
„ hoe fnel die koets daarentegen, doorrijdt,
„ die den wagen juist op zqde komt." -- „ Ja,
„ maar waarjn beflaat toch het langzame en
„ het fnelle?" vroeg de vader. — „ Zeg mij
„ eens, als die beide wagens naar het naaste
„ dorp