Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
142 VERHALEN,
„ Ik had zeer veel medelijden met den man.
„ Ik nam een fpoedig befluit. „ Ik heb hem
„ „ mijn leven te danken," dacht ik, „ik wil
„ „ het voor hem opófferen." Ik plaatfte mij,
„ met de vijf Joden, die met mq naar Engeland
„ gekomen waren, aan den landweg; en gij
„ weet nog, wat u bejegend is. Ik zond den
„ man de fom, die ik uit uwe brieventasch nam,
•„ en redde hem voor ditmaal. Maar de Ame-
„ rikanen betaalden ook in het vervolg niet.
„ De man ftierf vóór acht dagen, zonder zijne
„ fchulden betaald te hebben."
„ Op dezen zelfden dag trok ik vier duizend
„ ponden uit de loterij, en hiernevens zend ik
„ u hetgene ik u afcam, met de interesfen te-
„ rug. Zend de duizend ponden, die er over
„ zqn, aan de arme familie van den Fabrikeur
„ N. N., te N., uit naam van den armen Jood,
„ dien zij weleer zoo menschlievend hebben op-
„ genomen en verzorgd."
„ Nog zweer ik u, dat geen van onze pifto-
„ len geladen was, toen wij u aanvielen, en
„ dat geen van onze hartsvangers uit de fchede
„ wilde."
„ Befpaar u de moeite van navorfchingen. Als
„ gij dezen brief ontvangt, ben ik reeds we-
„ derom de zee over. God behoede u! "
De Hertog vernam naar alles, en bevond, dat
de