Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lio VERHALEN.
„en geef uwe brievertasch,"'zeide hij, en
fpande den haan van zqn piftool.
Milord gaf hem zeer gerust zijne brieventasch.
De roover doorzocht dezelve, en de Hertog be-
keek intusfchen zijn gelaat. Zulke kleine (Irakke
oogen, zulken fcheef gekromden neus, zulke lee-
lljke wangen, zulken misvormden mond, en zulk
eene vooruitftekende kin, had hij. nog nooit ge-
zien.
Nadat de roover eenige papieren uit de brie-
ventasch genomen had, gaf hij ze den Hertog
terug. „ Gelukkige reis , Milord! " rièp hij,
terwql hq met zijne bende wegfnelde.
De Hertog kwam te huis, en onderzocht in
zijne brieventasch, hoe veel de roovers hem had-
den afgenomen. Toen bevond hij, dat zij hem,
van 2500 ponden, nog 500 ponden gelaten had-
den. Hierover verlieugde hij zich zeer, en zeide
aan al zijne vrienden, dat hq er gaarne nog 100
ponden om geven wilde, dat zij den kerel eens
zagen. Zoo fprekend had de natuur er nog geen
tot ftruikroover geftempeld.
De rijke Hertog vergat zijn verlies welhaast,
en dacht reeds oVerlang niet meer aan dat voor-
val , toen hq, na verloop van eenige jaren, den
volgenden brief ontving.
Mi-