Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verhalen. 139
„ wel aan uwen voormaligen fchoolmakker be-
„ hooren te vergeven. Zie, thans kon ik mij
„ aan u wreken, maar gij zijt mi^in Heer, en ik
„ bemin u. Intusfchen kan ik de fchande niet
„ verdragen van door u geftraft, en zóó geftraft
y, te wezen."
Met deze woorden fliet h^ zkh zeiven den
dolk zoo hevig in de borst, dat het bloed den
wreeden Heer in het aangezigt fpatte. Nu be-
rouwde het dezen te laat, dat hij zich van zulk
een' trouwen vriend had beroofd.
36.
Een zeer rijke Hertog in Engeland was voor-
nemens, otn , van de hoofdftad Londen, naar een
zijner nabijgelegene lusthuizen terug te keerqn,
toen hij, in een klein boschje, door zes roovers
omringd werd. Twee derzelve bonden de»
Koetfier, twee anderen den Bediende, en twee
bezetteden de beide portieren der koets, en hiel»
den den Hertog elk een piftool op de borst.
„ Uwe brieventasch , Milord!" zeide een der
roovers, die een afgrijsfelijk gelaat had.
De Hertog tastte jn zijn zak, haalde eene vr^
zware goudbeurs daaruit, en gaf ze den roover.
Deze woog de beurs met de hand, en was daar-
pede niet tevreden. „ Wees zoo goed. Milord!
« en