Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lio VERHALEN.
fpaelgenoot van qüaziJ was toen zjjn meester
geworden, evenwel had quazij nog fteeds veel
boven de andere flaven vooruit, en werd hij zelfs
hun opziener. In dezen post gedroeg hij zich
zoo wel, dat hij het volkomen vertrouwen van
zijnen Heer won , en dezelve hem fteeds door
bewqzen van achting boven andere flaven be-
voorregtte.
Eenmaal fcheen quazij een* misftap te hebben
begaan, en werd hg deswege door zijnedy Heer
berispt. Qüazij hield intusfchen ftaande, dat hij
onfchuldig was. Hierdoor in het harnas ge-
jaagd, deed de opvliegende Heer geen lang on-
derzoek, maar verwees den flaaf tot de ontee-
rende ftraf van zweepllagen. Toen gevoelde de
arme quazij voor de eerftemaal het harde van
zijn lot, en befloot, om bij nacht te ontvlugten.
Ongelukkig werd hg door zijn' Heer op de vlugt
gegrepen. Toen ftelde hij zich te weer, en bei-
den worftelden eenigen tijd lang met elkander.
Eindelijk wierp quazij zijnen Heer op den grond,
zette hem zgn dolk op de borst, en riep met
woede : „ zwgg, en hoor mg fpreken I"
„ Ik ben met u opgevoed; ik heb altijd voor
„ uwe belangen gezorgd; en uwe vreugde was
„ de mijne. Ik ben onfchuldig aan den misdag,
„ dien gij mij te laste legt; en al was ik daaraan
„ fchuldig geweest, dan hadt gij denzelven even-
« wel