Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 VERHALEN.
zelfs zoon hem reeds met opene armen tegen-
kwam, en om zijne vriendfchap bad. Zij ver-
zoenden met elkander, en de Ridder vroeg den
zoon des grgsaards: „ waarom zeidet gij mij
„ niet eerder, wat gij verlangdet?" — „ Dat
ft was mijne zaak niet,"antwoordde hij. „ En,"
voegde hij daarbij: „ mijn vader kon vergeven;.
y, zoo lang bij intusfchen zulks niet deed, was
„ ik, als zijn zoon, verpligt, om hem te wre-^
„ ken!"
Zegt eens, wat u in deze gefchiedenis regt-
maiig, en wat u onregtmatig fchQnt?
34.
Een Fransch Officier, van burgerlijken ftand, had
zich, door zijnen moid, door zijne kennis, en
door zijn innemend gedrag, eene algeraeene ach-
ting en liefde verworven. Een jonge rijke Mar-
quis , die met hem onder een en hetzelfde Regi-
ment diende, had op zekeren dag de onbezon-
nenheid , van zich in een gezelfchap met hem
te vermaken, omdat hij niet van adel was.
Al wie er tegenwoordig was, dacht niet an-
ders, dan dat de beleedigde aanftonds voldoe-
ning vorderen zou, en men ftond verbaasd, dat
hij zulks niet deed, maar den volgenden dag
koelbloedig zijn affcheid vroeg, naardien hij, om
goede redenen, noch met den Marquis vechten,
noch