Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
' VERHALEN. I35
een ander Regiment diende, en daagde den Rid-
der tot een tweegevecht. Zij gingen verwoed
op elkander los; en de beleediger werd zoo
zwaar gekwetst, dat het een jaar aanhield, eer
hij wederom genezen was. Naauwelijks kon hij
weder voor den dag, komen, of de zoon van
den grijsaard daagde hem op nieuw tot een' twee-
llrijd uit. Hij werd op nieuw door een' kogel
gekwetst, en fukkelde wederom eenige maanden
aan die wonde.
Vervolgens daagde de zoon van den grijsaard
den beleediger van zijnen vader voor de derde
maal uit. „ Mijn God!" ze'de deze tot hem,
y, gg laat u niet gemakkelijk tevreden ftellen;
„ maar geef mij althans uitftel tot morgen."
De Ridder riep al de Officieren van zijn Re-
giment bijeen, en vroeg, of hij verpligt was,
om juist zoo lang te vechten, tot dat een van
beiden er het leven bij infchoot. Een Kapitein
vroeg hem daarentegen, of hij den ouden man
reeds om vergilFenis gebeden had? „ Neen,"
zeide de Ridder. „ Ga dan aanftonds henen,"
voer de Kapitein voort, „ en doe zulks. Daar-
„ mede hadt gij moeten aanvangen."
De Ridder ging henen en bad den beleedig-
den grijsaard om vergiffenis, die hem gereedelijk
gefchonken werd. Naauwelgks was hij wederom
buiten de deur van den ouden man, toen des-
I 4 zelfs