Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lio VERHALEN.
dat in liet water lag, toe te reiken; maar de-
ze verdronk.
Toen de man wederom naar huis ging, dacht
hi,j nog hij zich zeiven over hetgene hij zou
hebben moeten doen. „ Het leven van een*
„ mensch te redden, is eene gewigtige zaak,"
zeide hij bij zich zeiven; „ maar mijn leven is
„ ook eene zaak van gewigt. Ik heb kinderen
„ te verzorgen; en de verdronkene bad ze niet."
Nu, wat denkt gq er van, moest de man na-
fpringen of niet?
33-
Een jong Officier kreeg, uit hoofde van eenig
vergrijp, arrest. Na den afloop van hetzelve,
bezocht hij zijnen Overflren, een oud, waardig
grijsaard, die hem eene vaderlijke, maar nadruk-
kelijke vermaning gaf.
De jonge Ridder vergat zich zoo zeer, dat hij
zich met de hevigfle fcheldwoorden tegen den ou-
den Officier uitliet. Zulk eene beleediging kon,
naar de gewoonten van dien tijd, vooral in Frank-
rijk, waar het geval plaats had, flechts door
een tweegevecht wederom vereffend worden. „ Ik
„ fidder, zoo als gjj ziet," zeide de grqsaard;
„ maar ik heb niet altoos gefidderd, en mijn
„ zoon fiddert ook niet."
Op last van de vader kwam de zoon, die bij
• een