Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. II?
hem , daarentegen, hooge eereposten en groote
rpdommen aanbieden, zoo hij het verlangde ver-
gift voor hem bereiden wilde. De Arts bleef ,
ftandvastig bij zijn beduit, en verduurde een
gansch jaar lang de gevangenis. Daaruit zag nu
de Koning, dat hij een regtfchapen man tot
.Lijfarts had.
Was het middel, waarvan zich de Koning be-
diende, niet fchrander uitgedacht? Maar had de
Koning het echter wel moeten kiezen? Is al wat
fchrander uitgedacht is, daarom ook wel regt?
32.
Een braaf man, die vader van vele kinderen
was, ging aan den oever van eene rivier wande-
len. Boven op eene brug ftond een man, dien
hij als een allerliederlijkst en flecht mensch ken-
de. Tot zijne verbazing ftortte dat mensch'van
de brug af in het water, terwijl het zich over
den ringmuur der brug boog, om iets , dat in
het water dreef, op het naauwkeurigfte te be-
fchóuwen. „ Helpt! Redt! " riepen de lieden,
die boven op de brug ftonden. „ Helpen ? " zei-
de de man , die langs den oever. ging, „ neen,
„ ik heb vele kinderen; de ftroom is gevaar-
„ lijk; nafpringen kan ik niet, offchoon ik wel
„ een weinig zwemmen kan." Hij liep om ften-
gcn en touwen, om dezelven aan het mensch,
I 3 dat