Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-2 • VERHALEN.
„ Hrekt geen onregt," pleeg hij te zeggen. Uit
dien hoofde lag hi,j nu vast met vele menfchen
overhoop, met welken hij in goede vriendfchap
zou hebben kunnen leven.
De andere broeder verdroeg alle onregt, en
alle beleedigingen, die hem werden aangedaan,
zonder eenigen tegendand. Van hier, dat vele
flechte en booze menfchen hem veel verdriet en
nadeel berokkenden.
Zegt eens, wie van die lieden handelde toch
wel verftandig? Zij beiden, of geen van beiden?
31.
Een Koning was onzeker, of hij zich wel op
de gemoedelijkheid van een' Lijfarts, die nog niet
lang in zijne dienst .was geweest, verlaten mogt.
De Koning vreesde, namelijk, dat zijne vijan-
den misfchien dien Arts mogten omkoopen, om
hem met vergift uit den weg te ruimen;' Hoe
zou h»j er nu achter komen, ,of de Arts zich
tot zulk eene verraderij zou laten gebruiken?
Hij beval den Arts, om een fterk vergift toe
te bereiden, en daarmede een' voornamen hove-
ling om het leven te brengen. Toen de Arts
voorgaf, dat hij geen zoodanig vergift bereiden
kon, deed de Koning hem in eene ellendige ge-
vangenis werpen, en zeer hard behandelen, maar
hem,