Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. 129
25-
Twee handswerkslieden woonden digt nevens
elkander, en arbeidden dag en nacht, zonder
zich een enkel oogenblik meer rust te veroor«
loven, dan volftrekt noodig was. De eene was
een welgezeten inan, en dezen berispten de men-
fchen zeer, en namen hem zijn veel werken eu-
vel af. De andere was een ,arm man, 'die een
talrijk gezin had, en met al zijn' arbeid nog
naauwelijks zoo veel verdiende, dat hij in ftaat
was om ^e zqnen te onderhouden. Met dezen
had men mededoogen.
Zoudt gij er ook zoo over gedacht hebben?
En waarom?
2(5.
Twee menfchen van gelijken ftand en gelijk
aanzien, waren in vermogen zeer onderfcheiden.
De'een was rijk; de andere had flechts zoo
veel, als hij noodig iiad, om door de wereld ta
komen. De rijke leide veel aan zijne kleedin»
en zgn huisraad te koste. De andere dacht dac
hij zulks ook doen mogt, omdat zijn ftaat even
hoog was. Hij wilde even veel aan fpijs en
drank belleden, even veel deel aan kostbare uit-
fpannin^cn en verlustigingen nemen, even zulk
I een