Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verhalen. ifl?
den man wel kunnen helpen, maar van waar
zou hij za nemen ? Hij verkleedde zich, fteeg
bij nacht in het huis van een rijk en gierig
mensch, brak de kast open, mm er eenige hon-
derd guldens uit, en hielp den armen man daar-
mede.
Wat denkt gij hiervan? Vindt gij er in het
geheel niets, of vindt gij er alles prijzenswaar-
dig in?
22.
Twee menfchen waren in de gevangenis ge-
bragt, omdat zq beiden geftolen hadden.
ren zij wel even ftrafwaardig, omdat zij even
hetzelfde misdrijf begaan hadden ?
De een' had geftolen, uit nood en honger.
Zijne vrouw en kinderen lagen op een armzalig
ftrooleger, in een ellendig vertrekje, en hadden
geen brood, en niets, om, in den harden win-
ter, te branden. )ie arme man had reeds eenige
lieden om hulp aangefpri ken: maar die hulp was
zoo gering geweest, dat hij. zich daarmede naau-
welijks eenig brood verfchaiFen kon. In zijne
vertwijfeling ging hij ftelen.
De andere was een mensch, die niemand, dan
zich zeiven, te voeden had, was gezond en
fterk, maar wilde niet arbeiden, en had reeds
meermalen geftolen.
83-