Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ia6 verhalen.
hem had. Zoo ging het meermalen, als hy de
dienften van anderen behoefde; dan verkreeg hq
ze heel bezwaarlqk.
Zegt eens, wie handelde juist en wel naar be-
hooren, meester kristoffël, of meester maar-
ten, of geen van beiden ?
20.
Een zeer rijk man had zijn geheele groote
vermogen aan de armen en noodlijdenden van
zijne woonplaats gemaakt. Was dat niet edel
en fchoon ?
Maar de man had nog bloedverwanten, die
hem zeer na beftonden. Zijn broeder was in de
bitterfte armoede geftorven, en had vier kinde-
ren achtergelaten, die het zeer ellendig ging.
Zijne zuster was aan een* man gehuwd, met
wien zq in gronte beh'iefte leefde. Zegt eens,
nf het testament van den rijken man boven alle
berisping was?
21.
Er woonde iemand nevens een' man, die met
zijne kinderen, ondanks al zijne opregtheid en
deugd, in zeer groote armoede leefde. Niemand
kende zijne ellende, dan die nabuur, die, met
den besten wil, t-^ch niet in ftaat was, om hem
te helpen. Met eenige honderd guldens had hq
den