Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. II?
wilde hij losbranden, toen de arme houtlezer,
die zeer naauw op alles had gelet, hem hetzelve
ontrukte. Vol woede trok de voorname man den
degen, dien hij den armen man op de borst zette.
„ St'jot maar toe," zeide deze met alle onver-
fchrokkaiheid, „ ik heb meer moeds dan g^,
„ en vrees den dood niet. Ik heb nu twintig
„ jaren lang gebrek en ellende van allerlei aard
„ geleden, en ben nog flandvastig genoeg, om
„ het leven te verdragen."
Deze moeJige aanfpraak wekte bjj den voor-
namen man bewondering en nadenken. Hq deed
afftand van zijn opzet, bad om de vriendfchap
van den armen man, en werd, door deszelfs
omgang, van zijne mismoedigheid en droefgees-
tigheid genezen.
Let wel op, wat gij omtrent de volgende ge-
fcliiedenisfen hebt aan te merken.
17-
Een daglooner arbeidde op het veld. Niet ver
van hem was een ander, die van eenige bdomen
takken afhieuw. i)e arme man deed een' mistred,
en viel in eene diepe gracht, op wier rand de
boomen ftonden. „Help, kameraad! help!"
riep