Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lio VERHALEN.
zijne foldq, geen eigen vermogen had; uitgezon-
derd hetgeen hij, langzamerhand, in zijne dienst
had overgegaard, waarmede hij zich op zijnen
ouden dag meende te koesteren. Daar de Over-
fte verloor, en zijn geluk dwingen wikle, zoo
verloor hy al wac hij bezat, hetgene de zeer
aanzienlijke fom van 60000 guldens bedroeg.
Evenwel wilde hij zijn geluk nog eenmaal be-
proeven , en zijn penfioen daaraan wagen. In-
tusfchen floeg de andere hem voor, om de gan-
fche fom van zijn verlies nog eenmaal op te
zetten; en, toen de üverfte zulks inwilligde,
nam hg een hand vol gelds. „ Even, of on-
„even?" vroeg hij den Overften. „Even!"
riep deze. „ Gg hebt het getroffen," zeide de
ander, zijn geld in den zak (lekende, en hij tel-
de den Overften deszelfs ganfche verlies wederom
uit; offchoon het inderdaad oneven was ge-
weest.
16,
Een voornaam Heer was zoo mismoedig eu te
onvrede met zijn leven geworden, dat hg zich
hetzelve benemen wilde. Met dit opzet ging hij
in een bosch, waar een arm man, dien hij niet
ontwaar werd, hout fprokkelde. Hier wilde hg
zijn leven met een piltoolfchot eindigen. Reeds
had hij de pifliool tegen zijn voorhoofd gedrukt, en
wil-