Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. II?
„O!" zeide de ongelukkige, „ nu zullen zq
„ van honger moeten fterven, want niemand zal
„hen onderhouden, nu zij mij niet hebben!"
Met diepe ontroering had de edele man hem
aangehoord. Hij vroeg hem, of men hem losla-
ten zou, indien iemarid de ketenen voor hem op-
nam ? „ Ach, welk een men.sch ter wereld zou
„ grootmoedig genoeg wezen, om zich vrijwillig
„ aan zulk eene ellende over te geven?" ant-
woordde de gevangene.
Zijn redder liet hem niet verder fpreken. Hij
gmg naar den Bevelhebber der galeijen, bad hem,
om den jongen man de ketenen af te nemen, en
hem, in deszelfs plaats, daaraan te kluisteren.
Wat de verbaasde OlScier hem ook zeide, en
hoe zeer de ongelukkige ook v/eigerde, om zjjne
vrijheid op die wijze te verkrijgen; de edele man
liet zich aan de ketenen klinken.
Twee volle jaren moest hij op de galeijen blij-
ven, gedurende welken hij zicli voor de men-
fchen zocht te verbergen, zijn' moeijelijken arbeid
verrigtte, de leeraar en trooster der ongelukki-
gen op de galei werd, en nooit verried, dat
zijn befluit hem had berouwd.
Twee Franfche ofiicieren fpeelden met elkan-
der. De ïene was een Overfte, die, behalve
H 5 zij'