Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
* lao verhalen.
man, wien de weldadiglieid en bet medelijden tot
eene tweede natuur geworden waren. Hij reisde
dikwijls enkel daarom rond, opdat hij iemand
vinden mogt, wien hij mogt kunnen helpen.
Echter was die man noch rijk, noch van heel
groot aanzien.
Op zulk eene reis vond hij, onder de overige
ruwe en wilde galeiboeven, een' jongen man
van zes en twintig jaren, / die zich zeer van de
anderen onderfcheidde. De edele man fprak den
armen gevangenen aan, en vroeg, op den harte-
lijken toon des medelqdens, of hij hem ergens in
van dienst kon zijn. Toen vloeiden de oogen des
geketenden over van tranen, en verhaalde hij zijn
geheel ongelukkig noodlot. — Hij had zich,
zoo als hij zeide, eens laten verleiden, om,
met eenige vrienden, op een vreemd gebied te
jagen, en toen men hen daarin had willen ver-
hinderen , hadden zij bijkans het ongeluk gehad
iemand te dooden. Men had hen gegrepen, en
tot een' zesjarigen arbeid op de galeijen veroor-
deeld. Zijn vader was van hartzeer daarover reeds
geftorven, en zijn vermogen met het proces, dat
hij deswege gevoerd had, te gronde gegaan.
Maar dat was nog het minde. Voor eenige
oogenblikken had hij ook vernomen, dat zijne
arme vrouw en zgne drie kindei'en, weliiaast, van
ellende en kommer zouden ipoeten omkomen.
„O!"