Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vni VOORBERIGT.
ïen, y/eïken het heil der jeugd ter harte gaat,
en aan de jeugd zehe^ die gaarne wys en
deugdzaam mrden wiL
ROTTERDAM , W. G O E D E.
i8 December 1804.
Tot hiertoe het Voorberigt voor den i" Druk,
waarbij wij niets te voegen hebben, dan dat wij
ons, bij gelegenheid van dezen Herdruk, beijverd
hebben, om in dit werkje niet alleen de fpelling
van den Hoogleeraar siegenbeek te bezigen, maar
ook tevens hier en daar kleine verbeteringen
en omzettingen in den ftijl te brengen, voor-
al daar, waar ons Germanismen voorkwamen.
Wij vleijen ons, dat deze arbeid, door eene
verlevendiging van debiet van dit nuttige werk-
je , ons dubbel zal beloond worden, en wij
daardoor ons oogmerk, om voor de jeugdige
lezers een fteeds aangeprezen Leesboek niet te
[doen verloren gaan, of door andere geheel ter
ziyde fchuiven, volkomen zullen bereikt hebben.
de uitgevers.
IN-