Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verhalen. ii9
y, Intusfchen zijn die iiinderen thans zoo ellen-
„ dig, dat zij waarfchynlijic niet langer dan
„ eenige dagen leven zullen, en zijne vrouw
„ durft hem niets daarvan melden, opdat hq
„ ook niet van hartzeer fterve."
„ Wel nu, lieve vriend! wat wilt gij dan aan
„ die zaak doen ? " vroeg de Schout. „ Ik wil
y, heenpan," zeide de brave boer, „ en mij
„ voor den armen man in de gevangenis laten
„ zetten. Daarom bid ik nu, om mij eene voor-
„ fchrijving aan den Heer Ambtman van die
„ plaats mede te geven, opdat hij mij voor
„ den anderen aanneme. Ik heb mijne vrouw
y, ook overgehaald, om mij te laten trekken;
„ maar zq weet niet, dat ik in een dievengat
„ zitten moet; en ik bid u haar dat uit het Hoofd
„ te praten, als zq het vernemen mogt."
De Schout fchreef den brief, waarin hij ver-
zekerde, dat de brenger vast niet zou trachten
te ontvlugten, en voor de eerlijkheid van den
brenger, bq den gezegden vreemden Ambtman,
borg bleef. Dit gaf aanleiding, dat de zaak van
den gevangenen fpoediger en naauwkeuriger werd
onderzocht, en dat h|j, na weinige dagen, tot
de zqnen terug kwam.
14.
V^oor vele jaren leefde in Frankrijk een
H 4 man,