Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
il8 . verhalen.
De negerin had zich, even als de anderen, zeer
ligt kunnen redden; maar zij verliet den zuige-
ling niet. Zij bedekte denzelven met haar lig-
chaam, en weerde daarmede al het puin van het
inftortend huis van hem af. Bihnen weinige dagen
ftierf zij aan de menigvuldige wonden en kwet-
furen, die zij ontvangen had: maar het kind
was gelukkig behouden.
13.
Een boer kwam, op zekeren dag, bij den
Schout van zijne plaats, en bad denzelven, om
Vüor hem eenen aanbevelings - brief aan zekeren
uitlandfchen Ambtman te fchrijven, waarin van
zijne eerlijkheid werd getuigd. B^ eene nadere
navraag, verhaalde de boer: „ er is iemand uit
„ ons dorp daar in de gevangenis gezet, omdat
„ men gelooft, dat hij de heimeiyke oorzaak is
„ van eene gevaarlijke vechtpartij. Maar ik houd
„ hem vast voor cnfchuldig. Om zijner zaken
„ wil heeft hij zich derwaarts moeten begeven,
„ en zit daar nu bijkans acht weken. Dewijl ik
„ den man zeer veel achting toedraag, heb ik
„ hem eenige malen bezocht. Hij lag in een eng
„ dievengat, en zuchtte de laatilemaal zeer om
„ zijne vrouw, en zijne beide zieke kinderen,
„ en wenschte, dat die kinderen flechts zoo
„ lang leven mogten, dat hij ze nog eens zag.
« In-