Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii6 verhalen.
hoogstgdukkig rekende, dat zg haren Koning
liad gezien. De Koning hief de vrouw liefderijk
op, en deze werd, in hare verrukking van
vreugde, zoo ftoutuioedig, dat zij den Monarch
omarmde. Deze duidde zulks zoo weinig ten
kwade, dat hij veeleer de vrouw wederkeerig om-
armde , en haar daarna vroeg, wat zij van ' hem
wenschte.
„ Neen, mijn IConing!" antwoordde de vrouw,
„ ik heb u gezien; meer heb ik niet gewenscht.
„ Maar mijne buurvrouw heeft veertien kinderen ,
„ is eene brave huismoeder, en is bij een' ieder
„ zeer geacht; doch zij is zeer arm!"
De Koning verftond de goede vrouw, en hielp
de moeder van zoo vele kinderen.
lo.
Een man, die voorheen zeer aanzienlgk en
rijk was, was in zulke behoeftige omftandighe-
den geraakt, dat hij zelfs den armen dagloo-
ner, die zijnen wijnberg bearbeidde, niet meer
betalen kon. De daglooner had dikwijls geen
brood in huis; en, toen hg eens juist we-
derom in dat treurige geval was, herhaalde hij
bg zijnen Heer de reeds dikwijls^ gedane bede
om geld. De voorname man bekende hem, met
tranen in de oogen, dat hij hem toen niets ge-
ven kon, omdat hij zelf bijkans niets meer
had.