Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. II5
uitzien, of htj ooit in ftaat zou zqn, om het
hem terug te kunnen geven.
})e J 'od zocht den officier alle bekommering
te benemen, en drong denzelven, ondanks al zijn
tegenftreven, een klein pakje op, waarin hon^
derd Duitfche rijksdaalders in goud geld waren,
en verwijderde zich daarop zeer fchielijk.
)Den volgenden morgen, heel vroeg, trad de
huisknecht bij den Luitenant binnen, en zeide,
dat het fchorme paard daar was, hetwelk hij gis-
teren van den Jood gekocht had. De Luitenant
ftond verbaasd. „ ))at is een misverftand," zeide
hij, „ik heb geen paard gekocht." „ Neen, neen Î "
antwoord^le ile huisknecht, „ het is geen mis-
„ verftand, het paard behoort u toe, en ftaat
„ reeds nevens uw ander paard op ftal."
De Luitenant wilde aanftonds naar den vreem-
den Jood gaan, om verder narigt in te winnen;
doch de huisknecht zeide hem, dat de JtX)d reeds
vóór het aanbreken van den dag vertrokken was,
en de Luitenant nogmaals had doen groeten.
Een magtig Koning reisde eens door zijn land.
Toen de paarden in een klein ftadje gewisfeld
werden, fteeg de Monarch uit de koets. Nu
kwam de vrouw van den ftads-barbier, wierp
zich aan zijne voeten, en riep uit, dat zij zich
H 2 , hoogst-