Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r--
m VERHALEN.
8.
In een logement te Frankfort aan den Mein^
waren, in den laatften oorlog met da Franfchen,
eenige officieren bijeen, die zich zeer beklaagden,
dat zij met hun geld niet konden toekomen. Een
onder hen, die, een' geruimen tijd lang, ftil en
zwaarmoedig gezeten had, brak hunne klagten
af. „ Ach, mijne Heeren! " zeide hij, „ wat
„ klaagt gij toch? Verbeeldt u mijnen toeftand:
„ ik heb van huis geen' enkelen duit onderftand,
„ ben eerst onlangs officier geworden, heb gee-
„ ne uitrusting gekregen, en nog geene foldij
„ als officier ontvangen. Bij dit alles is mijn
„ paard nog lam, en zie ik geene mogelijkheid ,
„ om iets aan dit alles te veranderen." Een
ieder erkende, dat hij er veel erger aan was
dan zij allen, en beklaagde hem.
Bij dit alles was een Jood tegenwoordig ge-
weest; en deze volgde den jongen officier, toen
dezelve naar zqne kamer gmg. „ Heer Luite-
„ nant!" zeide hq, „ uw verhaal heeft mi) aan-
„ gedaan. Ik wenschte u van dienst te kunnen
„ wezen." De Luitenant bedankte hem voor zqn
aanbod, en zeide, dat hij reeds van zQne jeugd
af aan velerlei gebrek gewend was, en niets
van hem aannemen kon, daar hg niet kon voor-
uit.