Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ve:rh,alen. 113
„gen; mijn man wil,, dat ik niet veel meer
„ dan een' gulden borgen zal."
De jongeling deed het mensch twee brooden
geven, en ging met hem naar zijne kamer. Daar
zag hij, hoe gretig de uitgehongerde vrouw en
kinderen op het brood aanvielen; en daaraan had
hij genoeg gezien. Hg ging, en gaf aan de bak-
kers-vrouw twee dukaten, om daarvoor brood
aan die arme lieden te geven.
Na eenige dagen kwam de jongeling weder en ge-
leide den fchoenmakers-knecht naar eenen win-
kel, waarin alles voorhanden was, dat hij tot
zijn bedrijf noodig hadt. „ Zoude gij tevreden
„zijn, en den kost kunnen winnen, als deze
„ winkel de uwe was?" — „ 0 Mijn goede
„ Heer!" (iamelde de fchoenmakers - knecht,
„ maar ik ben geen baas, en dit te worden kost
„ veel gelds."
De jongeling deed zich bij den opperften van
het gild brengen, betaalde het gilderegt voor den
fchoenmakér, en fchonk hem den winkel.
Al deze uitgaven zullen wel duizend guldens
beloopen hebben. ^
Maar wie was toch de edele jongeling ? — Dit
heeft men nooit vernomen; want hij heeft zich
nimmer bekend gemaakt.
if H