Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ver halen. III
„ bij die lieden genoten; ik wil, in Gods naam,
„ mijn leven daaraan wagen J"
6.
Een huisvader, die eene vrouw en vijf kinde-
ren had, welke hij met zijnen handen - arbeid on-
derhield, zou, uit hoofde van eenige fchulden,
die hij niet betalen kon, in de gevangenis wor-
den gezet. Het troo^looze gezin ging weenen-
de en fnikkende nevens hem heen, en fprak de
aanfchouwers om hulp aan: maar aan dat oor
waren zij allen doof.
Een matroos, die juist het fchip, waarmede
hij uit Oost • Indie kwam, verlaten had, om zich
voor zijn geld,. na zoo vele op- de lange reis-
uitgedane moeijelijkheden, een' vrolijken dag te-
verfchaffen, drong door het volk heen. „ Wat
„ is daar te doen ? " vroeg hij. Men verhaalde-
hem het ongeluk van den armen huisvader en
deszelfs gezin. Hij vernam naar het beloop der
fom, waarvoor de man in hechtenis werd ge-
bragt. „ Zestig guldens!" was het antwoord»
„ Oho! als het niet meer is , dan kan ik hem-
gemakkelqk helpen," zeide de matroos. „ Ik heb-
„ op mi^jne reis vijf en zeventig guldens over-
„ gewonnen. Het is beter, dat ik hem daarmee
„ de helpe, dan dat ik ze aan mign vermaak ver-
„ fpille."
Het