Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lio VERHALEN.
Wat de weduwe ook zeggen mogt, de goede
HANNE liet zich van haar voornemen niet af-
brengen, en bleef. Twee jaren lang onderhield
ztj de, verlatene vrouw, en zich zelve, door
eene allerfterkfte infpanning van vlgt, tot dat
de dood der weduwe een einde aan haar moeije-
lijke onderneming maakte.
In eene groote fiad, barstte, zonder dat men
weet hoe, een geweldige brand uit. Eenige
huizen" lagen reeds in de asch, toen het vuur
het huis van een' koopman aangreep, die een'
grooten voorraad van buskruid had. Daar wilde
geen mensch toefpringen. Een ieder was be-
vreesd om zijn leven te wagen.
Intusfchen verfcheen er een arme daglooner;
deze ging terftond in het gewelf, waar de voor-
raad van buskruid lag, en bragt het eene vat
voor, en het andere na, daaruit. Toen hij dit
werk naauwelijks volbragt had, ftond het huis
in volle vlam.
De koopman wilde den daglooner eene aan-
merkelijke fom gelds geven. „ O 'behoud uw
„ geld, mijn lieve Heer!" zeide de man; „ ik
„ heb het waarlijk daarom niet gedaan Ik
„ heb in uw huis zoo vele jaren gewerkt; daar-
„ om dacht ik, ik heb immers zoo veel goeds
« bij