Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verhalen. 109
gronde verdenking bevrijd, onder welke zq ge-
legen had.
4'
Eene weduwe, die leefde van haar kleine ver-
mogen , dat zij bij een' koopman had uitgezet,
werd door de bankbreuk van dien man van haar
geheele inkomen beroofd. Waarvan zou zij nu le-
ven , daar ouderdom en ziekte haar buiten ftaat
ftelden, om langer te arbeiden? Zij had wel in
hare buurt eenen zeer rijken bloadverwant; maar
dat was een hardvochtig en gierig man, die de
arme weduwe hulpeloos liet.
De arme vrouw iiad, tot dus ver, eene meid
gehouden, die zij nu moest aftchaffen. „ Ik
„ kan u in het vervolg niet meer houden, lieve
„ HANNE!" zeide zij, „ga, en zoek voor u
„ een andere dienst! "
De brave meid kende de omftandigheden der
arme oude vrouw wel. „ Neen," zeide zij,
„ ik ga niet van u af! Ik ben immers zoo lang
„ bij u geweest, en grj hebt mij zoo veel goeds
„ bewezen. Loon heb ik niet noodig; en klee-
„ deren heb ik nog voor vele jaren. Ik ben
„ gezond, en kan naaijen en breiden. Ook heb
„ ik nog vijf en twintig guldens, die ik aan on-
„ zen buurman heb geleend. Wij zullen t-r
„ ons wel doorhelpen."
Wat