Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
los verhalen.
In zeker huis geraakte een kleine lederen bui-
del met goud- en zilver - munten weg, en de-
wijl er niemand anders in het vertrek was ge-
weest, viel de verdenking van den diefllal op
de meid van het huis. Daar kort daarna ook
nog een zilveren koffijlepel vermist werd, werd
de meid fpoedig weggezonden.
In dit zelfde huis was eene geit, die zoo ge-
liefd was, dat zij overal, zelfs in de kamers,
mögt rondloopen. Dit dier begon ziek te wor-
den, en gaf zoo weinig melk, dat men het,
voor een' geringen prys, aan een' armen Jood
verkocht, die het flagtte.
Toen de Jood het ingewand van het dier rei-
nigde, vond hij in de maag den buidel met
geld en den lepel. Juist daarom was de geit
ziek geworden, omdat zij die dingen had op-
geflokt.
Mögt de Jood die dingen wel behouden ? Nie-
mand wist het toch, en hij had immers ook de
geit gekocht. Daarom behoorde hem ook vast
alles toe, wat in het ingewand der geit was.
De eerlijke Jood behield noch het geld, noch
den lepel, maar gaf het een en ander getrouwe-
lijk terug aan Ijen, die hem de geit hadden ver-
kocht. Dus werd ook de meid van de onge-
gron-