Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
E R H A L E N. IÓ7
Twee Zwitfers geraakten over een ftuk lands
in ftrijd, en een van hen bragt de zaak ter be-
flisfing voor den Regter. Deze bepaalde een'
dag, waarop de klager en gedaagde verfchijnen
moesten. De laatstgemelde had juist op dien
dag, ver van huis, eene zaak te bezorgen, die hij
niet verfchuiven kon." Hq nam een kort beduit,
om de ganfche zaak aan den klager over te la-
ten , en bad hem, om, wanneer hij zijne klagt
aan den Regter voorgedragen had, dan ook het-
geen, van den anderen kant, daartegen kon wor-
den ingebragt, te ontwikkelen, en alle noodige
verweermiddelen aan te voeren.
Aangedaan door het aan hem gefchonken ver-
trouwen, beloofde de klager zijn best te doen,
en verdedigde hij inderdaad de zaak van zijne
tegenpartij met zoo goede redenen, dat hij zelf
met zijne klagt afgewezen, en het land aan den
afwezenden werd toegekend.
Toen de gedaagde, na verloop van eenige da-
gen, wederom van z^jne reis terug kwam, ging
de klager bij hem, en verhaalde den gedaagden,
dat de akker hem toegefprokén, ea hij klager,
met zijne klagt, was afgewezen.