Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo6 VERHALEN.
het noodige onderhoud te verwerven. In kor-
ten tijd geraakte de arme man in de uiterde be-
hoefte, en wist naauwelijks zijnen honger te
ftillen.
Toen hij eens bij avond voorbij het huis
van een' rijken- burger ging, zag hij een blad pa-
pier liggen. Hg nam het op en bekeek het,
en vond, dat het eene banknoot van vijf hon-
derd guldens was, die aan den tooner moesten
worden uitgeteld.
Zegt eens, wat moest de arme daglooner doen ?
Hij ging, den volgenden morgen, naar dens^
burger, zeide hem, dat hij gisteren eene bank-
noot voor zijne deur gevonden had, en vroeg,
of dezelve hem toebehoorde ? De burger zag zg-
ne papieren na, en bevond, dat hij die baak-
noot verloren had.
Wat moest nu die rijke burger wel doen?
Getroffen door de eerlijkheid van den armen
daglooner, noodigde iiij denzelven bg zich bin-
nen, onthaalde hem op een goed ontbijt, en
fchonk hem dertig gulden. Deze ram de dag-
looner met veel dankbaarheid aan. „ Gode zij
„ lof!" zeide hg, „ dit geld kan ik nu toch
„ met een goed geweten behouden!"
Hoe noemt gg de deugd, welke deze arme
man aan den dag leide, en hoe die, welke de
rijke burger uitoefende?
3.