Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 9(5 FABELEN.
„ Zie eens, hoe klein, en ligt, en nutteloos ik ben,
„ Laat mg in vrijheid naar 't geboomte wederkeeren,
„ Dan zal ik u uit dank een kostlijk fpreul<je leeren,
„ Dat wel het nuttigde is van allen, die ik ken!"
„ Laat dan eens zien," hernam de man,
„ Wat mij een vogel leeren kan!"
Het vogeltje zong, blij te moed,
Den vogelvanger toe, met fpoed:
Die wijs wil zijn, gelooft hetgeen
„ Hij wel begrqpen kan, alleen,
„ En fchept geen fpijt, noch droefenis,
„ Uit iets, dat gansch onmooglgk is."
„ Een fchoone fpreuk," hernam de man,
Die ieder kind mij zeggen kan;
„ Wie zal toch ligt een onbegryplijk ding
„ Gelooven? Maar uw waarde is zoo gering,
„ Dat ik mij met uw zang tevreden ftel."
Zoo häast nu 't kleine dier weêr vrq was, vloog
het fnel
Naar een nabqzijnde eik, en dacht;
Zien w{j nu toch eens, of de man,
Die mijne leer zoo weinig acht.
Den inhoud daarvan volgen kan!
„ Ik," zingt hij, „ lach den domoor uit,
„ Wien zelfs een zeisje deerlijk fnuiti
„ Want, denk eens, vriend! mijn lijf bevat
y, Een onwaardeerbaar grooten fchat.
„ Een