Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
fabelen. loi
En hoe zeer de pad ook kromp,
En haar lijf tot zwemmen wrong.
Zij vond in het meer haar graf.
Doch de watermuis ontkwam
Ligtlijk, daar hij zwemmen kon.
Daarom , ziet gij, is het nuttig,
Meer dan eene kunst te kennen.
c6. Dc hommel en de bijen.
Met opmerkzaamheid had een hommel den ar-
beid eeniger bijen aan hare cellen voor een paar
oogenblikken aangezien, „ o, dat is niet om uit
„ te Itaah 5" ving zij daarop aan, „ dat gij al-
„ les zoo afpast en afmeet! gg zoudt immers,
„ in denzelfden tijd, tienmalen uit en in heb-
„ ben kunnen vliegen." „ Stoor ons niet met uw
„ geklap," antwoordde eene bij, „ orde hou-
„ den veroorzaakt geen tijdverlies."
27. De jonge kater op de muizen-jagt.
Een jonge kater, die, "tot dus ver, door zijne
moeder was gevoed, rekende zich nu fterk ge-
ijoeg, om zelf de noodige muizen te vangen.
In den volgenden nacht deed hij de eerfte poging,
en vol van hoop, dat hem geene goede vangst
ontbreken zou, ging hij op de jagt.
G 3 On-