Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vni VOORBERIGT.
ken ; in de vflfde en zesde Af deeling, un aantal
uitgezochte Raadfels in den gewonen zin, Cha-
raden of Syllaben-raadfels, Spreekwoorden en
Zedenfpreuken, tot opfcherping van het vernuft
en vorming van het zedelijk gevoel; waartoe
insgelijks de Fabelen in de zevende Afdeeling
dienen; alsmede de verhalen van edele, en Pwij-
felachtige handelingen. in de achtfte Afdeeling,
die tevens ftrekken, om het lof- en berispenswaar'
dige in menige zedelijke daad, die men uit ver-
fchillende oogpunten befchouwen kan, te leer en on-
derfcheiden, opdat men zich niet, door het
fchitterende of hetgeen het eerst in het oog loopt,
tot een overhaast oordeel late wegflepen; terwijl
men, in de negende of laatfte Afdeeling, veelal
by wijze van onderhoudende gefprekken, een aan-
tal woorden verklaard ziet, die, hoe dikwijls
men dezelven ook gebruike, om dagelijks voorko-
mende of belangrijke zaken uit te drukken, vaak
geheel verkeerd of voltrekt niet begrepen worden.
En eindelyk ontmoet men, in het Tweede Deel
van dit werk, eene volledige Zedekunde, zoo ver
kinderen die behoeven, in welgekozen voorbeelden
en verhalen, nuttiger dan enkele voorfchriften of
zedelesfen, die de jeugd, wegens het dorre en af-
getrokkene , al rasch vervelen, en dubbel nuttig,
juist omdat zij volledig is, daar men, in an-
dere boekjes voor kinderen, gewoonlijk flechts ver-
tel-